Pengenalan
Perjanjian ini mengikat anda atau syarikat yang anda wakili ("Anda,") dengan terma dan syarat yang dinyatakan oleh Bina Bisnes Online Sdn Bhd ("Kami" atau "Syarikat ") dengan penggunaan software, mobile applications, perkhidmatan ataupun penawaran lain di laman web kami. Dengan menggunakan mana-mana produk syarikat atau mengklik butang "Dapatkan Sekarang" atau "Daftar", anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini.

Dengan melayari laman web ini, Anda setuju dengan terma & Syarat laman web ini. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Semua maklumat peribadi individu yang merupakan pelanggan  kami akan dikendalikan dengan sesuai:
• Kami mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk tujuan operasi kami sahaja.
• Kami akan menjaga keselamatan maklumat anda dan tidak akan berkongsi dengan pihak lain, kecuali jika diperlukan untuk perniagaan, tujuan pentadbiran dan / atau kewajipan undang-undang lain yang sah.

Kursus,dan video, dokumen dan kandungan lain yang berkaitan (yang selanjutnya disebut "kursus") telah dihasilkan oleh Bina Bisnes Online Sdn Bhd.

Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa, menilai kandungan atau ketepatan. Kami tidak menjamin dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.

Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan berkaitan dengan laman web pihak ketiga mana pun. Aduan, tuntutan, atau pertanyaan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

Laman web dan kandungan kami mungkin mengandungi bug, kesalahan, masalah atau batasan lain. Bina Bisnes Online Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab sama sekali atas penggunaan laman web anda atau kandungan apa pun di sini. Penggunaan laman web anda atau kursus dalam talian kami tidak dapat menjamin dan tidak menjanjikan hasil tertentu.

Dasar Privasi
Segala maklumat peribadi yang diserahkan sehubungan dengan penggunaan Produk atau Laman web adalah berdasarkan Dasar Privasi kami di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Dasar Privasi").
 
Kami berhak untuk meminda, mengubah, menambah, menghapus dan membuat pembetulan pada Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan Khusus kami di sini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, berkuat kuasa setelah diposkan. Anda bersetuju untuk mengkaji Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi dan Syarat Penggunaan Khusus ini secara berkala untuk mengetahui perubahan, pengubahsuaian, penambahan, penghapusan atau pembetulan tersebut.
 
Penafian Umum
Laman web ini hanya platform untuk penyedia latihan, pelatih, wakil syarikat dan peserta. Peserta boleh menjadi pelanggan perseorangan atau korporat yang menandatangani sebagai ahli yang bertanya dan / atau membeli dari platform ini.
 
Harga, Caj Tambahan dan Jaminan Harga Terbaik
Kursus dijamin berjalan setelah pembayaran dibuat dan tidak kira berapa jumlah peserta untuk kursus tersebut.
 
Harga Promosi
Harga promosi akan menjadi potongan harga dari harga yang diterbitkan.

Pendaftaran
Peserta yang mendaftar dan mendapatkan akaun, nama pengguna dan kata laluan untuk kegunaan individu. Semasa Anda mendaftar, maklumat yang anda berikan kepada kami akan membantu kami dalam menawarkan kandungan, layanan pelanggan, dan pengurusan jaringan ("Maklumat Akaun"). Maklumat Akaun anda hendaklah merangkumi nama penuh, alamat e-mel dan kata laluan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan akaun, nama pengguna, dan kata laluan anda (secara kolektif, "Akaun" Anda) dan untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan atau yang berlaku di bawah Akaun Anda. Anda menyatakan dan menjamin bahawa maklumat Akaun Anda akan tepat sepanjang masa. Anda mesti memberitahu kami (a) segera mengenai penggunaan Akaun Anda yang tidak dibenarkan dan pelanggaran keselamatan lain, dan (b) memastikan bahawa Anda keluar dari Akaun anda pada akhir setiap penggunaan Produk. Sejauh yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kami tidak dapat dan tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan Anda untuk mematuhi syarat-syarat di atas atau akibat penggunaan Akaun Anda, baik dengan atau tanpa pengetahuan Anda, sebelum Anda memberitahu kami mengenai akses tidak sah ke Akaun Anda.
 
Anda tidak boleh memindahkan Akaun Anda kepada orang lain dan Anda tidak boleh menggunakan Akaun orang lain pada bila-bila masa tanpa kebenaran pemegang akaun. Dalam kes di mana Anda telah membenarkan atau mendaftarkan individu lain, termasuk orang bawah umur, untuk menggunakan Akaun Anda, Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk (i) kelakuan pengguna tersebut dalam talian; (ii) mengawal akses dan penggunaan Produk oleh Pengguna; dan (iii) akibat penyalahgunaan.
 
Anda tidak boleh memindahkan Akaun Anda kepada orang lain dan Anda tidak boleh menggunakan Akaun orang lain pada bila-bila masa tanpa kebenaran pemegang akaun. Dalam kes di mana Anda telah membenarkan atau mendaftarkan individu lain, termasuk orang bawah umur, untuk menggunakan Akaun Anda, Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk (i) kelakuan pengguna tersebut dalam talian; (ii) mengawal akses dan penggunaan Produk oleh Pengguna; dan (iii) akibat penyalahgunaan.

Kursus eLearning & Produk Digital
Polisi Bayaran Balik
Semua pembayaran Kursus eLearning, produk digital & produk yang boleh dimuat turun tidak akan dikembalikan.

Barang Fizikal
Apabila anda membuat pesanan, anda mempunyai 24 jam untuk menghubungi pegawai khidmat pelanggan kami di  dan meminta pembatalan atau pengubahsuaian. Setelah 24 jam, kami sudah mula mengerjakan pesanan anda dan sudah terlambat untuk membatalkannya atau mengubahnya.

Untuk membatalkan pesanan, berikan semua butiran mengenai item yang ingin anda batalkan serta nombor pesanan anda.

Untuk mengubah pesanan, sertakan semua butiran pesanan anda: nombor pesanan, gaya, ukuran dan warna, kemudian nyatakan item yang ingin anda ubah dalam e-mel anda dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda!

Bilik Latihan
Apabila anda membuat tempahan, anda mempunyai 24 jam untuk menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami di support@binabisnesonline.com dan meminta pembatalan atau pengubahsuaian. Setelah 24 jam, kami sudah mula mengerjakan pesanan anda dan sudah terlambat untuk membatalkannya atau mengubahnya.

Untuk membatalkan pesanan, berikan semua butiran mengenai item yang ingin anda batalkan serta nombor pesanan anda.

Untuk mengubah pesanan, sertakan semua butiran pesanan anda dalam e-mel anda dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda!

Pertukaran Terma
Dari masa ke masa, terma-terma sini, ataupun yang berkaitan, akan ditukar oleh pihak kami. Ini termasuk pemadaman atau penambahan sesetengah terma pada bila-bila masa. Terma-terma tersebut akan dipaparkan pada halaman ini dan akan mengambil kesan pada saat halaman ini dikemaskini. Pertukaran ini tidak akan memberikan notifikasi kepada mana-mana pihak. Sebarang penggunaan laman web atau perkhidmatan kami selepas halaman ini dikemaskini akan dianggap sebagai persetujuan kepada pertukaran, pemadaman atau penambahan dari apa jua segi terma.

Pertukaran pada Laman Web dan Penamatan
Kami akan tukar atau tamatkan apa jua aspek, biarkan servis atau ciri-ciri laman web pada bila-bila masa, termasuk tapi tidak had kepada, kandungan, ketersediaan dan peralatan yang diperlukan untuk akses atau penggunaan tanpa sebarang notis kepada anda. Kami berhak dan mempunyai budi bicara untuk sebarang pembatalan, penangguhan dan penamatan terma-terma dan akses anda ke apa jua segi laman web atau servis kami pada bila-bila masa, dengan apa jua sebab, tanpa memberikan sebarang notifikasi kepada anda, tanpa liabiliti.

Kelas atau Webinar Percuma
Dengan pendaftaran atau hadiran ke Kelas Percuma kami, anda telah mengukuhkan bahawa anda telah membaca, memahamkan dan setuju kepada Terma dan Syarat. Kami akan menggunakan maklumat anda mengikut Dasar Privasi kami. Dengan pendaftaran atau hadiran ke Kelas Percuma kami, anda menjaminkan dan mewakilkan bahawa maklumat yang diberikan adalah terkini, tepat dan lengkap. Anda bertanggungjawab untuk mendapatkan dan memastikan akses internet, perisian dan perkakasan komputer, dan alatan yang diperlukan untuk akses ke sesi tersebut dan juga apa jua perbelanjaan yang diperlukan.

Tiada Guarantee Hasil
ANDA, SECARA NYATANYA, SETUJU BAHAWA PENGGUNAAN DAN KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB ATAU ATAU SERVIS KAMI ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. Dengan pengecualian "Guarantee 1-On-1 Sampai Jadi" yang digariskan selepas pendaftaran Tawaran Kursus, anda terima, setuju dan faham bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bisnes dan proses jualan anda. Bina Bisnes Online tidak menawarkan sebarang jaminan atau guarantee dari segi lisan atau tulisan dalam pendapatan, profit bisnes, prestasi pemasaran, peningkatan audiens atau sebarang hasil bisnes. Anda bertanggungjawab semata-mata terhadap tindakan dan hasil kehidupan dan bisnes, yang melibatkan faktor-faktor peribadi termasuk (tapi tidak terhad kepada) kemahiran, pengetahuan, kebolehan, dedikasi, hubungan dan keadaan kewangan peribadi anda.

Anda terima, setuju, dan faham bahawa sebarang testimoni dan pengesahan daripada pelanggan atau audiens Bina Bisnes Online yang dipaparkan melalui laman web, servis, iklan atau apa jua saluran komunikasi tidak dinilai dari segi saintifik dan hasil yang dialami adalah berbeza bergantung kepada pngalaman setiap individu. Sebarang kenyataan yang digariskan melalui laman web, servis, bahan pemasaran, iklan, atau apa jua saluran komunikasi merupakan pendapat individu sahaja, justeru tidak menjaminkan atau menjanjikan apa jua prestasi sebenar.

Guarantee 1-On-1 Sampai Jadi
Guarantee ini hanya sah apabila syarat di bawah dipenuhi:
i. Tawaran yang anda dapatkan menggariskan bahawa Guarantee ini akan diaplikasikan secara lisan atau penulisan,
ii. Bayaran untuk Tawaran yang dikemukakan dalam Kelas Percuma telah dijelaskan sepenuhnya dalam masa 6 bulan,
iii. Tarikh penyertaan bermula dari tarikh anda menerima akses ke Akademi Bina Bisnes Online,
iv. Anda mengikut bimbingan "Coach Bina Bisnes Online" dan menggunakan "Profit Calculator" yang disediakan dengan sepenuhnya selama 6-bulan dari tarikh penyertaan Akademi Bina Bisnes Online,
v. Anda menunjukkan bahawa jualan bulanan bisnes anda sebelum bimbingan dengan "Coach Bina Bisnes Online" bermula adalah rendah daripada RM 100,000.00 (Seratus Ribu Ringgit Malaysia) secara lisan atau penulisan yang disahkan oleh "Coach Bina Bisnes Online",
vi. Jualan bulanan bisnes anda tidak meningkat 200% (Dua Ratus Peratus) selepas mengikut bimbingan "Coach Bina Bisnes Online" dan menggunakan "Profit Calculator" yang disediakan dengan sepenuhnya berbanding dengan jualan bulanan bisnes anda sebelum mendapatkan bimbingan "Coach Bina Bisnes Online".

Kami berhak dan mempunyai budi bicara untuk sebarang pembatalan, penangguhan dan penamatan terma-terma dan kelayakan anda dalam guarantee kami pada bila-bila masa, dengan apa jua sebab, tanpa memberikan sebarang notifikasi kepada anda, tanpa liabiliti.

Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA)
Masa Perkhidmatan
Mengekalkan ketersediaan dan peningkatan masa yang tinggi dari laman web dan perkhidmatannya adalah beberapa keutamaan utama kami, untuk memastikan anda mempunyai pengalaman yang lancar semasa menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Namun, mungkin ada keadaan di mana ketersediaan dan masa tambahan mungkin terjejas.
 
Keselamatan Data
Kami bersetuju untuk tidak menjual, membuat umum, atau menyebarkan maklumat anda yang kami simpan dengan rekod akaun Anda. Maklumat ini adalah untuk kegunaan dalaman dan tidak akan meninggalkan syarikat. Sila lihat Dasar Privasi Kami untuk maklumat lebih lanjut.

Kandungan, Lesen & Kebenaran
Semua perisian, teknologi, reka bentuk, bahan, maklumat, komunikasi, teks, grafik, pautan, seni elektronik, animasi, ilustrasi, karya seni, klip audio, klip video, foto, gambar, ulasan, idea, dan data lain atau bahan yang berhak cipta atau kandungan, termasuk pemilihan dan susunannya adalah "Kandungan." Di mana Syarikat memberikan Kandungan kepada Anda sehubungan dengan Produk, termasuk, tanpa batasan, Perisian dan Produk dan Laman web, itu adalah "Kandungan Syarikat." Kandungan yang diunggah, dikirimkan atau diposkan ke Laman web atau melalui Produk oleh Pengguna adalah "Konten yang Dikirimkan." Kandungan tetap menjadi hak milik orang atau entiti yang membekalkannya (atau penyedia dan pembekal pihak ketiga dan / atau gabungan mereka) dan dilindungi, tanpa batasan, menurut undang-undang hak cipta dan harta intelek Malaysia dan asing lainnya. Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa Anda memiliki semua lesen, hak, persetujuan, dan izin yang diperlukan untuk memberikan hak yang dinyatakan dalam Syarat ini kepada Syarikat berkenaan dengan Kandungan yang Anda Serahkan dan Syarikat itu tidak perlu mendapatkan lesen, hak, persetujuan, atau izin dari, atau melakukan pembayaran kepada, pihak ketiga mana-mana untuk penggunaan atau eksploitasi Kandungan yang Anda Serahkan sebagaimana yang dibenarkan dalam Syarat ini atau mempunyai tanggungjawab terhadap Anda atau pihak lain sebagai akibat dari penggunaan atau eksploitasi Kandungan yang Anda Serahkan sebagai dibenarkan dalam Syarat ini.
 
Anda dengan ini memberikan Syarikat hak dan lesen yang tidak eksklusif untuk memperbanyak, menyebarkan, melakukan secara terbuka, menawarkan, memasarkan dan sebaliknya menggunakan dan memanfaatkan Kandungan yang Dihantar di Laman web ini dan melalui Produk, dan melesenkannya kepada Pelatih dan Pengguna untuk ini tujuan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Walau apa pun yang disebutkan di atas. Anda berhak untuk membuang semua atau sebahagian Kandungan yang Dihantar dari Laman web pada bila-bila masa. Penghapusan Kandungan Anda yang Dikirimkan akan menghentikan lesen dan hak di atas enam puluh (60) hari setelah penghapusan penggunaan baru, dengan syarat, bagaimanapun, bahawa setiap hak yang diberikan kepada Pengguna sebelum waktu itu akan terus sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada Pengguna tersebut .
 
Syarikat dengan ini memberi Anda (sebagai Pengguna) lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk mengakses dan menggunakan Kandungan yang Dikirim dan Kandungan Syarikat, yang mana Anda telah membayar semua yuran yang diperlukan, semata-mata untuk pendidikan peribadi, bukan komersial, tujuan melalui Laman web dan Produk, sesuai dengan Syarat ini dan sebarang syarat atau sekatan yang berkaitan dengan Kursus atau Produk tertentu. Semua kegunaan lain dilarang dengan jelas tidak ada. Anda tidak boleh memperbanyak, menyebarkan semula, menghantar, menetapkan, menjual, menyiarkan, menyewa, berkongsi, meminjamkan, mengubah, menyesuaikan, mengedit, membuat karya terbitan, melesenkan, atau memindahkan atau menggunakan Kandungan yang Dikirimkan atau Kandungan Syarikat melainkan Kami Memberi Anda eksplisit kebenaran untuk berbuat demikian. Kandungan yang dihantar dan Kandungan Syarikat dilesenkan, dan tidak dijual, kepada Anda. 
 
Anda bersetuju bahawa Kami boleh merakam semua atau sebahagian mana-mana Kursus (termasuk komunikasi sembang suara) untuk kawalan kualiti dan penyampaian, pemasaran, promosi, demonstrasi atau operasi Laman dan Produk. Anda dengan ini memberikan kebenaran kepada Syarikat untuk menggunakan nama, kemiripan, gambar atau suara Anda sehubungan dengan penawaran, penyampaian, pemasaran, promosi, demonstrasi, dan penjualan Laman, Produk, Kursus, Kandungan Syarikat dan Kandungan yang Dihantar dan mengetepikan mana-mana dan semua hak privasi, pengiklanan, atau hak lain yang serupa dengan yang berkaitan dengannya, sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku.
 
Syarikat menghormati semua hak cipta, privasi, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan kandungan dan maklumat dan tidak akan bertolak ansur dengan pelanggaran undang-undang tersebut. Walau apa pun yang disebutkan di atas, Syarikat tidak menyaring kandungan yang dihantar dan semua penggunaan kandungan yang diserahkan oleh Anda adalah risiko Anda sendiri dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan tersebut. Khususnya, tidak ada tinjauan atau pengeposan atau penampilan kandungan yang diserahkan di laman web atau melalui produk yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai sokongan atau pernyataan bahawa setiap kandungan yang dikirim bebas dari pelanggaran hak cipta, privasi atau undang-undang lain atau akan sesuai dengan yang tujuan atau tepat atau berguna. Sekiranya Anda percaya bahawa kandungan yang anda kirimkan melanggar undang-undang atau peraturan apa pun atau tidak tepat atau menimbulkan risiko kepada pihak ketiga, adalah tanggungjawab anda untuk mengambil langkah-langkah tersebut yang anda anggap perlu untuk membetulkan keadaan. Sekiranya Anda percaya bahawa kandungan yang diserahkan dari pihak ketiga atau kandungan syarikat mana pun melanggar undang-undang atau peraturan apa pun, termasuk, tanpa batasan, undang-undang hak cipta, Anda harus melaporkannya kepada Perusahaan.
 
Trademark
"Trademark" tanda perkhidmatan, dan logo ("Trademark") yang digunakan dan dipaparkan di Laman web, dalam Produk atau dalam Kandungan Syarikat mana pun adalah Trademark berdaftar atau tidak berdaftar atau pihak ketiga Kami dan dilindungi oleh tanda dengang Malaysia. Semua hak dilindungi dan Anda tidak boleh mengubah atau mengaburkan Trademark, atau memautkannya tanpa persetujuan Kami terlebih dahulu.
 
Penafian Waranty
PRODUK, LAMAN, KANDUNGAN SYARIKAT, KANDUNGAN YANG DIHANTAR, KURSUS, dan apa-apa bahan lain yang disediakan di atau melalui laman web atau produk disediakan "sebagaimana adanya," tanpa jaminan apa-apa jenis dan, sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan , syarikat dengan ini menolak semua jaminan tersebut, tersurat atau tersirat, tidak terhad kepada, jaminan kemampuan pedagang, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, ketepatan, kebebasan dari kesilapan, kesesuaian kandungan, atau ketersediaan.
 
Had Liabiliti
Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, kedua-dua pihak tidak akan bertanggungjawab di sini berdasarkan teori liabiliti apa pun, termasuk, tanpa batasan, kontrak, penyiksaan atau kecuaian, untuk sebarang kerugian, melainkan jika kerugian tersebut dapat diramalkan pada masa anda bersetuju dengan syarat ini . Tanggungjawab keseluruhan syarikat di sini adalah terhad kepada jumlah yang dibayar berkaitan dengan kursus atau produk di mana tanggungjawab tersebut timbul. Bahagian ini tidak mengecualikan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak untuk penipuan, kematian, atau kecederaan peribadi akibat kecuaian, atau dari tanggungjawab lain yang tidak dapat dibatasi atau dikecualikan oleh undang-undang.
 
Ganti rugi
Anda dengan ini memberi ganti rugi, membela dan tidak memudaratkan Syarikat, dan sekutu, pegawai, pengarah, ejen, rakan kongsi, pekerja, pemberi lesen, wakil dan penyedia pihak ketiga dari dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, kerosakan, kos, tuntutan dan tuntutan yang dijangkakan, termasuk yuran peguam yang munasabah dan kos serta perbelanjaan yang berkaitan, disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Anda atas perwakilan atau jaminan di sini di bawah. Kami berhak, dengan perbelanjaan Kami sendiri, untuk membuat pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh Anda di bawah seksyen ini, dan dalam hal demikian, anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya sebagaimana yang dikehendaki dengan pertahanan tersebut dan dalam menegaskan sebarang pertahanan yang ada.
 
Penamatan
Kami dapat menghentikan penggunaan Produk atau Laman oleh Anda dengan segera tanpa pemberitahuan untuk pelanggaran terhadap Anda dari Syarat-syarat ini atau mana-mana polisi kami yang berkenaan, seperti yang disiarkan di Laman dari semasa ke semasa. Kami mungkin berhenti menawarkan Produk, Kursus, atau Kandungan apa pun pada bila-bila masa (yang akan menghentikan hak Anda untuk menawarkan Kursus ini jika Anda Penyedia Latihan). Kami tidak berkewajiban untuk menyimpan mana-mana akaun anda atau kandunagan yang dikirim untuk jangka masa yang melebihi apa yang mungkin diperlukan oleh undang-undang yang berlaku. Setelah penamatan, anda mesti menghentikan semua penggunaan laman, produk dan kandungan.
 
Pemberitahuan Elektronik
Dengan menggunakan Produk atau berkomunikasi dengan Syarikat, Anda bersetuju bahawa Syarikat boleh berkomunikasi dengan Anda secara elektronik mengenai masalah keselamatan, privasi, dan pentadbiran yang berkaitan dengan penggunaan Produk oleh anda atau Syarat ini. Sekiranya Syarikat mengetahui tentang pelanggaran sistem keselamatan, Syarikat boleh berusaha untuk memberitahu Anda secara elektronik dengan menghantar notis pada Produk atau menghantar e-mel kepada Anda. Anda mungkin mempunyai hak undang-undang untuk menerima notis ini secara bertulis. Untuk menerima notis bertulis percuma mengenai pelanggaran keselamatan (atau untuk menarik persetujuan anda daripada menerima notis elektronik), sila tulis kepada Syarikat di support@binabisnesonline.com.

Polisi Refund
Polisi Refund ini digunakan untuk semua produk yang dijual oleh BinaBisnesOnline.

1. Barangan Fizikal

SEMUA JUALAN ADALAH MUKTAMAD.

PESANAN ANDA TIDAK BOLEH REFUND.

KAMI TIDAK MENERIMA PEMULANGAN ATAU PERTUKARAN ATAS BARANGAN FIZIKAL.

Pembatalan atau Pengubahsuaian Pesanan anda boleh dilakukan dalam masa 24 jam dari pembelian anda.

Anda mesti menyerahkan permintaan untuk membatalkan atau mengubah suai pesanan anda dalam masa 24 jam dari pembelian anda melalui e-mel ke support@binabisnesonline.com

Untuk mengelakkan kelewatan dalam memproses pembatalan pesanan anda, sila berikan nombor pesanan anda dan semua butiran mengenai item yang ingin anda batalkan dalam e-mel anda.

Untuk mengubah suai pesanan, sila berikan nombor pesanan anda, gaya, saiz dan warna untuk item pesanan yang anda ingin ubah. Sementara kuantiti masih ada, kami akan melakukan yang terbaik untuk memproses permintaan pengubahsuaian anda.

Selepas 24 jam dari pembelian anda, pesanan anda diproses dan sudah terlambat untuk membatalkan atau mengubah suainya.

2. Kursus, Program, Produk Digital & Boleh Muat Turun

SEMUA KURSUS, PROGRAM, PRODUK DIGITAL & BOLEH MUAT TURUN ADALAH TIDAK BOLEH REFUND.

SEMUA KURSUS, PROGRAM, PRODUK DIGITAL & BOLEH MUAT TURUN ADALAH TIDAK BOLEH DIPULANGKAN ATAU DITUKARKAN.

Pembatalan atau Pengubahsuaian Pesanan anda boleh dilakukan dalam masa 24 jam dari pembelian anda.

Anda mesti menyerahkan permintaan untuk membatalkan atau mengubah suai pesanan anda dalam masa 24 jam dari pembelian anda melalui e-mel ke support@binabisnesonline.com

Lain-lain
Keseluruhan Perjanjian. Syarat-Syarat ini dan sebarang polisi yang berlaku untuk Anda yang diposkan di Laman ini merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak berkenaan dengan perkara pokok ini, dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan sebelumnya antara pihak berkenaan dengan perkara tersebut.
 
Keupayaan Sever. Sekiranya ada ketentuan dalam Syarat ini didapati tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari Syarat ini dan tidak akan mempengaruhi kesahan dan kemampuan pelaksanaan mana-mana peruntukan yang tersisa dari Syarat ini.
 
Ketentuan Syarat-syarat ini hanya boleh diketepikan oleh instrumen bertulis yang dilaksanakan oleh pihak yang berhak mendapat manfaat dari peruntukan tersebut. Kegagalan Syarikat untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut.
 
Sebarang notis atau komunikasi lain yang akan diberikan di bawah ini akan dibuat secara bertulis dan diberikan melalui surat elektronik.
Tiada apa-apa dalam Syarat ini yang boleh ditafsirkan untuk menjadikan salah satu pihak sebagai rakan kongsi, usaha sama, ejen, wakil sah, majikan, kontraktor atau pekerja pihak lain. Sama ada pihak syarikat atau pihak lain dalam Perjanjian ini tidak memiliki, atau menyatakan kepada pihak ketiga mana-mana pihak yang mempunyai, kewenangan untuk membuat pernyataan, pernyataan atau komitmen apa pun, atau untuk mengambil tindakan yang mengikat pihak lain kecuali seperti yang diperuntukkan di sini atau dibenarkan secara bertulis oleh pihak yang akan terikat.
 
syarat-syarat ini dan penggunaan Laman dan Produk oleh Anda akan diatur oleh undang-undang Malaysia tanpa merujuk kepada pilihan atau konflik prinsip undang-undangnya.

Persetujuan
Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini anda bersetujui dengan penafian, terma dan syaratnya.

Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat atau mempunyai pertanyaan mengenai penafian laman web kami, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di support@binabisnesonline.com